Neziskové organizace chtějí odstranit LED billboardy u Jižní spojky

(tz) | 8. 11. 2012

Praha, 8. listopadu 2012 – Obecně prospěšná organizace Acta non verba (ANV) ve spolupráci s občanským sdružením nechceme-billboardy.cz dnes podala podnět k přezkoumání územního souhlasu s LED billboardy, které od června stojí u pražské Jižní spojky.

Foto: Acta Non Verba

Těch billboradů si nelze nevšimnout – dvě obří obrazovky o rozměru 14 x 6 metru stojí v kritickém úseku, kde se Jižní spojka zužuje do dvou pruhů, aby se k ní mohla připojit převážně těžká doprava přijíždějící po Spořilovské od D1. S ohledem na agresivní formát a rizikovou lokalitu se tak zřejmě jedná o vůbec nejnebezpečnější billboardy v Praze. Dokládá to i skutečnost, že z míst, odkud jsou obrazovky viditelné, došlo od začátku června do konce září k 12 dopravním nehodám.

Podle Stavebního zákona je stavební úřad povinnen posoudit, zda předkládaný záměr neodporuje právním předpisům. V územním souhlasu vydaném stavebním odborem městského úřadu Prahy 4 však takové posouzení zcela chybí, byť podle názoru stěžovatelů porušují LED obrazovky hned 3 zákony najednou: zákon o pozemních komunikacích, vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze a silniční zákon. Acta non verba proto dnes podala podnět k přezkoumání tohoto územního souhlasu a pokud bude úspěšná, budou LED billboardy odstraněny.

Štěpán Fiala ze serveru nechceme-billboardy.cz to komentuje následovně: „Ačkoliv se pražští úředníci vymlouvají na chybějící legislativu, mohli by už dnes většinu billboardů podél pražských výpadovek zakázat. Potíž je v tom, že spíše než za hezké město s bezpečnými silnicemi kopou za billboardové společnosti.“

„Podle zkušenosti pražské dopravní policie úředníci magistrátního odboru dopravy často posílají k posouzení několik desítek žádostí najednou, aby se k nim policisté nestihli ve sjednané lhůtě vyjádřit. V případě zamítnutí pak žádost opakují tak dlouho, dokud opět nezapadne mezi nevyřízené položky. A když není žádost o nový billboard policií v zákonné lhůtě zamítnuta, tak je podle zákona povolena,“ doplňuje ředitel ANV Vojtěch Razima.

O poznání odpovědněji se k problematice billboardů u silnic staví Ministerstvo dopravy. Na základě výzvy policie, astronomů a neziskových organizací nyní sestavuje pracovní skupinu, která má navrhnout omezení světelných reklamních zařízení. „Tato skupina se má skládat ze zástupců MD, MMR, MPO, MV, Policejního prezidia, ŘSD ČR a akademické sféry. Šíře obsazení této skupiny vychází z toho, že samotný zákon o pozemních komunikacích nemůže být jediným právním předpisem, který by měl regulovat světelná reklamní zařízení. Konečný výsledek pracovní skupiny se bude odvíjet od náročnosti legislativní úpravy, která vzejde z jejího jednání a na nalezení shody mezi jednotlivými resorty,“ vysvětluje Jakub Žižka z tiskového oddělení Ministerstva dopravy.

Územní souhlas

Podnět k zahájení přezkumného řízení

Komentáře