Policie, astronomové a neziskové organizace vyzývají k zákazu LED billboardů

(tz) | 6. 9. 2012

Obecně prospěšná organizace Acta non verba, server nechceme-billboardy.cz, dopravní policie a astronomický ústav dnes dopisem vyzvaly Ministerstvo dopravy, aby připravilo novelu zákona o pozemních komunikacích, která zakáže LED billboardy.

Kino u magistrály: LED billboard společnosti Media Channel ve Wilsonově ulici v Praze

Dvě nová videomonstra firmy Dynavision u Jižní spojky v Praze

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu se jedná o vůbec nejnebezpečnější formu venkovní reklamy. Například po instalaci LED obrazovky společnosti Media Channel ve Wilsonově ulici v Praze stoupl počet nehod v této lokalitě o 35 %.

Zdá se, že ministerstvo dopravy je zákazu LED billboardů nakloněno. Jeho mluvčí Martin Novák dokonce v nedávném rozhovoru pro Hospodářské noviny vyzval veřejnost, aby změnu iniciovala: „Dle právního názoru ministerstva dopravy by k omezení billboardů ve městech mohlo dojít například změnou zákona o regulaci reklamy. Kdyby někdo zvenčí podal podnět na naše ministerstvo, tak bychom mohli s kolegy z resortu průmyslu a obchodu iniciovat změnu tohoto zákona.“

Plukovník Jindřich Rybka, šéf dopravní police v Jihomoravském kraji, dodává: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, tak LED billboardy jsou jednoznačně nejnebezpečnější. Mají obrovskou schopnost zaujmout. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a pohyblivé pozadí k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnným vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málo kdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují a my pak vidíme jaké to má následky.“

Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR a předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České astronomické společnosti vysvětluje proč i astronomové prosazují zákaz LED billboardů: „Velkým civilizačním problémem dneška je světelné znečištění. A k tomu LED billboardy velmi přispívají. Astronomům zhoršují pozorovací podmínky. A lidem se ztrácí noc před očima. Sám bydlím v Praze v Nuselském údolí a přímo do bytu mi svítí LED billboard z průčelí Nuselského mostu. V noci máme v ložnici barevnou hudbu místo tmy na dobrý spánek a samozřejmě nám to velmi vadí."

Ředitel ANV, Vojtěch Razima dodává: „Když jsme v roce 2009 naši neziskovou organizaci zakládali, jedním důvodů bylo odstranit LED billboard nad Nuselským mostem v Praze. Mysleli jsme si tehdy a myslíme si stále, že něco takového patří někam daleko za Ural a nikoliv do jednoho z nejkrásnějších měst na světě. Naše kampaň proti billboardům trvala tři roky a vyvrcholila přijetím zákona proti billboardům. Věříme, že i tentokrát budeme úspěšní a nejznámější billboard v republice konečně zmizí.“

Komentáře