Předvolební anketa

Štěpán Fiala | 22. 9. 2021

Zástupcům hlavních stran, kandidujících v letošních volbách do Poslanecké sněmovny, jsme položili dvě otázky:

 1. Před čtyřmi lety začal platit zákaz billboardů u dálnic a silnic první třídy. Stovky nelegálních poutačů ale u silnic nadále stojí, zejména na mostech nebo nebo třeba u Pražského okruhu.

  Co plánujete udělat pro jejich důsledné odstranění?

 2. V tzv. zastavěném území jsou billboardy u dálnic a silnic první třídy stále povoleny, ačkoliv to mnohdy z pohledu bezpečnosti silničního provozu nedává smysl).

  Jste pro novelu zákona o pozemních komunikacích, která by tuto díru napravila? Pokud ano, jak přesně?

Strany jsou seřazeny podle volebních preferencí ze zářijového průzkumu agentury STEM. Strany ODS, TOP 09, Starostové a nezávislí, a ČSSD i přes opakovanou výzvu na námi zaslané e-maliy neodpověděly.

ANO

 1. Ministerstvo dopravy i ŘSD se agendou billboardů průběžně zabývá a usiluje o odstranění všech nelegálních reklamních nosičů. Jedná se však o nikdy nekončící proces, kdy na jedné straně správce komunikace nelegální reklamní poutače odstraňuje, a jiné v ochranném pásmu vznikají. Každý měsíc ŘSD odhalí přibližně deset nových nelegálních poutačů. Odstraňování komplikují neznámí vlastníci i dlouhý administrativní proces, který je vlastníky záměrně protahován.

  Od září 2017 do začátku letošního roku odstranilo ŘSD přes 3400 nelegálních reklamních zařízení. Drtivá většina nelegálních billboardů tak už byla odstraněna. Část těch, které ještě zůstávají, je legální, neboť zákon nenařídil odstranění reklamních nosičů v souvisle zastavěném území. Z uvedených důvodů není úplně jednoduché na první pohled určit, který billboard je legální nebo nelegální.

  Dále je třeba upozornit na to, že ŘSD spolu se silničně správním úřadem, kterým je v případě dálnic Ministerstvo dopravy, řeší pouze billboardy u dálnic. Na silnicích I. tříd jsou příslušným partnerem ŘSD krajské úřady, resp. silniční správní úřady, které jsou na krajích.

 2. Diskusi o dalším zpřísnění zákona se nevyhýbáme, ale je nutné si uvědomit, že původní novela byla již tak velmi složitě prosazována alespoň do stavu současného znění.

Karel havlíček
Místopředseda vlády, ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu
ANO

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

 1. Podle nás stačí dodržovat platné ustanovení zákona. To, že se tak neděje je nedostatkem práce správců komunikací a kontroly odpovědného silničního správního úřadu - t.j. ministerstva dopravy, krajských úřadů a obcí s pověřenou působností. Novela zákona č.13/97 Sb. v této záležitosti přijatá před léty je naprosto jasná. Někde se postup schovává i za stavební zákona apod.

 2. Určení tzv. zastavěného území definuje prostor kde se uplatňuje zvláště místní podnikatelská reklama, společenská, komunální, kulturní a turistická propagace apod. Stanovit a oddělit v tomto úseku jednotlivé prvky a definovat pravidla omezení nelze.

  Z hlediska dopadu reklamy na rozptylování pozornosti řidiče jde navíc o komunikace, kde je snížená rychlost. K redukci lze úspěšně využít stávajícího stavebního zákona.

Jiří Mihola
Poslanec
KDU-ČSL

Piráti a Starostové

 1. V tomto volebním období jsme pravděpodobně byli nejhlasitějšími kritiky státu pro jeho nečinnost při odstraňování nelegálních billboardů. Během čtyř let jsme interpelovali 3 ministry dopravy s pěti interpelacemi, zmapovali jsme všechny nelegální billboardy na D1 mezi Prahou a Brnem (včetně jejich vlastnictví a odhadu objemu nelegálních příjmů z nich) a materiál předali na Ministerstvo dopravy. Pakliže budeme mít po volbách vliv na exekutivu, budeme tvrdě tlačit na dodržení platné legislativy, tedy aby příslušné silniční správní úřady (kraje a MD) reklamu do 15 pracovních dnů zakryly a následně zajistily odstranění a likvidaci na náklad vlastníka pozemku.

 2. Ideální by bylo reklamu, která vyrušuje motoristy a překáží u silnice zcela eliminovat, bez ohledu na to, zda stojí v zastavěném území či nikoliv. Problém zde spatřujeme v tom, jak v zastavěném území odlišit reklamu, která je přímo zaměřena na motoristy a na tu, kterou "lze zahlédnout" z auta, resp. z pozemní komunikace. Když jsme se o to vlastními zdroji pokoušeli, narazili jsme na problém, jak tyto dvě situace odlišit. Podaří-li se takový legislativní nástroj najít (k jeho hledání však je nutnou podmínkou mít k dispozici legislativní aparát Ministerstva dopravy), jsme pro jeho zavedení. Budeme rovněž usilovat o regulaci LED videopanelů, které řidiče rozptylují zcela záměrně a způsobují nejen vizuální, ale i světelný smog.

Ondřej Polanský
Poslanec
Piráti

SPD

 1. Pokud někdo porušuje zákony, anebo vyhlášky, je potřeba tento nezákonný postup oznámit na Policii ČR a ta by měla konat. Je tedy potřeba takto postupovat ze strany těch, kteří tato porušení zjistili.

 2. Tento problém je zejména věcí samospráv, které z tohoto mají nemalé příjmy v rámci RUD. Z tohoto pohledu je možné upravit příslušnou novelou zákon o pozemních komunikacích, ale primárně by tato iniciativa měla přijít od Asociace krajů, Sdružení měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Tyto návrhy bychom následně byli jako hnutí SPD připraveni podpořit.

Radovan Vích
Poslanec, předseda programové komise SPD
SPD

KSČM

 1. ŘSD ČR nemá ze zákona oprávnění samovolně odstraňovat reklamní zařízení. Při odstranění zařízení je postupováno podle zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, konkrétně § 25 odst. 8)-11) a § 31 odst. 9)-11), kdy o legalitě a následující postupu musí rozhodnou silniční správní úřad. Ten na základě listin a místního šetření prověří legalitu zařízení, vydá výzvu vlastníkovi k odstranění a pokud ten neodstraní, vyzve ŘSD ČR nebo jiný subjekt, aby tak odstranil.

  ŘSD ČR 9/2017 zmonitorovalo reklamní zařízení, eviduje průběžně nově vzniklá zařízení a ve spolupráci se silničními správními úřady reklamní zařízení i odstraňuje nebo při jejich odstranění pomáhá jiným způsobem, například zajištění bezpečnosti na komunikaci při provádění prací.

 2. Jsme pro. Reklamní zařízení ke komunikacím nepatří i když v zastavěném území nejsou zařízení tak nebezpečná, protože tam je obvykle omezena rychlost. Dále o existenci zařízení i v těchto lokalitách rozhoduje stavební úřad a dopravní policie ve vztahu ke komunikaci. Zákon nemůže suplovat vše.

Helena Grofová
Vedoucí Mediálního úseku ÚV KSČM
KSČM

Komentáře