Anketa před komunálními volbami 2014: Praha

Štěpán Fiala | 1. 10. 2014

Také v Praze jsme se zeptali uchazečů o post v zastupitelstvu na jejich postoj k venkovní reklamě:

 1. Souhlasíte s tím, aby byla venkovní reklama v Praze přísněji regulována?
 2. Angažovali jste se nějak v této oblasti v uplynulém volebním období?
 3. Plánujete sami navrhnout nějaké opatření týkající se venkovní reklamy?

Strany jsou seřazeny podle pořadí, v kterém zaslaly svoji odpověď. Strany ANO, ČSSD, ODS, KSČM, Svobodní, Pro Prahu a Úsvit i přes opakovanou výzvu na námi zaslané e-maliy neodpověděly.

65 Demokratů Jana Kasla

 1. Určitě ano! Hned je možné začít odstraněním veškeré nepovolené billboardové reklamy - prý až 25% je nelegálních, bohužel s tím nic radnice nedělá, ačkoli podle sdělení Asociace pro venkovní reklamu dostala (měla dostat) přehled „černých“ billboardů. Jde většinou o ty nejošklivější a nejhůř umístěné panely. Ulevilo by se všem.
 2. Nebyli jsme v Zastupitelstvu HMP.
 3. Připravujeme vlastní znění příslušných paragrafů Pražských stavebních předpisů týkající se regulace out-door reklamy - způsob, jakým je v nově schválených PSP vymezena, považujeme za nešťastný - umožňuje umístěné billboardy v nezastavitelných plochách = všechny zelené plochy mimo zastavitelné území! Celá billboardová pseudo válka je nesmyslná - PSP toho moc neřeší a jen zavádí monopol JCD v zastavitelném území. Doporučuji se podívat na příslušnou mapu územního plánu a tyto ukázky: Jeremiášova, Jižní Spojka, Nábřeží Kapitána Jaroše, Průmyslová, Strakonická a Wilsonova.

Jan Kasl

Pirátská strana

 1. Jsme pro koncepční plán územního a architektonického rozvoje Prahy. To znamená např. i jistá omezení v památkových zónách etc. Na druhou stranu nejsme zastánci regulací tam kde to není třeba. Je tedy pravděpodobné, že budeme pro rozumný způsob regulace, ale sami v současnosti nic takového nechystáme. S výjimkou reklam politických stran, viz otázka 2.
 2. Neměli jsme žádné volené představitele, čili pouze v teoretické rovině. Cituji z našeho dlouhodobého programu: Nutnou podmínkou svobodné soutěže politických stran je přerušení vazeb politických kampaní na reklamní agentury, které dnes ovládají veřejný prostor. Prosazujeme Berlínský model volební kampaně, kde jsou v době volební kampaně veřejná prostranství k dispozici kandidujícím stranám pro bezplatnou propagaci, ale zároveň jsou stanovena jasná pravidla, která omezují množství reklamy a zajišťují její odstranění po volbách. Pokud politická strana pravidla poruší, vystaví se tím hrozbě pokuty nebo odebrání volebního příspěvku.
 3. Plánujeme návrhnout již výše zmíněný Berlínský model volebních kampaní.

Ondřej Profant

TOP 09

 1. Ano. Protože Praha je doslova reklamní džunglí. Přijali jsme kvůli tomu důležitý dokument Pražské stavební předpisy - zásadní opatření, které od 1. října 2014 znemožní vydávání dalších stavebních povolení a výjimek pro nové billboardy a postupně omezí ty stávající.

  Nové reklamní nosiče se od října neobjeví v parcích, na mostech, ani na pěších cestách. Nové stavební předpisy chrání i pražské stromy. Reklama nesmí zasahovat do jejich korun či kořenů a zcela je vyloučená na místech určených pro výsadbu zeleně. Předpisy se týkají i povodní, a proto reklamní stavby nesmí bránit průtoku vody ani předmětům, které voda odnáší.

  Stavební předpisy jsou jedním ze tří klíčových dokumentů, které by měly do budoucna hlavní město kultivovat. Po dlouhých letech by se tak Praha mohla dostat na úroveň západoevropských metropolí.

 2. Ano, stavební předpisy před několika týdny přijala Rada hlavního města Prahy.
 3. Rozhodli jsme se svolat zástupce reklamní branže na workshop, na kterém se budeme zabývat budoucností reklamy v Praze. Chceme v Praze informativní a moderní reklamu, ne tisíce reklamních ploch, které devastují veřejný prostor.

Tomáš Hudeček

Trojkoalice (KDU-ČSL, Strana zelených, Starostové a nezávislí)

 1. Ano, budeme se důsledně snažit o odstranění billboardů z komunikací a o maximální snížení počtu stožárů mobilních operátorů jejich sdílením a lepším využíváním.
 2. Ano, řada našich členů a kandidátů se v této problematice angažuje dlouhodobě.
 3. V našem programu navrhujeme celou řadu opatření, které se týkají nejen venkovní reklamy, ale využívání veřejného prostoru obecně. Chceme více zapojit veřejnost do rozhodování o tom, jak budou ulice města vypadat a jak budou využívány.

Kateřina Sládková, asistentka lídra a hlavního manažera kampaně

Komentáře