Brno povolilo další nebezpečné billboardy

(tz) | 4. 4. 2016

Přestože dopravní policie vydala dobře zdůvodněné negativní stanovisko k výstavbě dvou nových billboardů v centru Brna, stavební úřad je povolil. Jde o běžnou praxi.

Územní souhlas vydaný stavebním úřadem MČ Brno-střed

Vyjádření Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje

Úřednice stavebního úřadu městské části Brno-střed požádala v lednu letošního roku Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje o vyjádření ke stavbě dvou nových reklamních nosičů v zelené ploše při ulici Hladíkova. Policisté vydali jednoznačně nesouhlasné stanovisko. V odůvodnění jejich nevhodnosti z hlediska bezpečnosti se píše, že plánované billboardy by stály v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce a odpoutávaly by pozornost od semaforů. Navíc by jejich spodní hrana byla těsně u okraje vozovky, což by představovalo vážný problém při nehodách, ke kterým v tomto místě často dochází. Podle policistů by tak zamýšlená stavba odporovala zákonu o silničním provozu, a to hned v několika bodech. Stavební úřad Brno–střed však nesouhlasné vyjádření policie zcela ignoroval a jeho úředníci vydali 11. března územní souhlas se stavbou obou nosičů.

„Policie ČR jako zákonný garant za bezpečnost a plynulost silničního provozu vždy pečlivě vyhodnocuje a jednotlivě posuzuje vliv reklamního zařízení na účastníky silničního provozu v konkrétním místě, ale bohužel v zastavěném území nejsou naše stanoviska pro příslušný úřad závazná. Záleží potom na subjektivnim posouzení úředníka či názoru městské samosprávy, jak na umístění reklamy nahlíží,"vysvětluje šéf jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka. „Policii potom nezbývá, než čekat na případné negativní následky. V takovém případě je na místě ukázat poté na příslušného úředníka a vést ho k osobní odpovědnosti za vzniklou situaci a případnou náhradu škody. V minulosti se již taková situace řešila, a to i cestou trestněprávní odpovědnosti," dodává Rybka.

Podle Petra Marčišáka z facebookové skupiny Nechceme billboardy v Brně, která na případ dvou nových billboardů upozornila jako první, je postup úřednice nepochopitelný: „Díky tomuto souhlasu si firma provozující billboard zajistí na dalších 5 let slušný příjem a zbytek Brňanů bude mít v centru města akorát další nebezpečný billboard navíc."

Vojtěch Razima, ředitel obecně prospěšné organizace Kverulant.org, která proti billboardům bojuje již mnoho let, komentuje chování radnice ještě kritičtěji: „Udělení souhlasu se stavbou nových billboardů navzdory dobře odůvodněnému negativnímu stanovisku dopravní policie si nedovedu vysvětlit jinak než korupcí.“

Neziskové organizace v čele s Kverulantem už delší dobu vyzývají, aby bylo stanovisko policie při schvalování billboardů závazné. Do připravované novely stavebního zákona se ale tento návrh vůbec nedostal. Ministerstvo pro místní rozvoj, které se loni zasadilo o zrušení pražských stavebních předpisů, to poněkud nejasně vysvětluje tím, že takové nařízení do stavebního zákona nepatří.

O tom, jak vážné následky mají kolize s billboardy, přitom svědčí dvě nehody z nedávné doby. Začátkem března se na dálnici D8 kousek za Prahou po nárazu do sloupu velkoplošného billboardu zabil řidič osobního auta. S vážným zraněním pak vyvázl jiný motorista, který ani ne o dva týdny později vlétl do billboardu stojícího v zatáčce u sjezdu z ulice 5. května na pražskou Jižní spojku.

Komentáře