Pražský silniční správní úřad povoluje billboardy i přes nesouhlas policie

Štěpán Fiala | 30. 4. 2024

Podle zákona o pozemních komunikacích smí silniční správní úřad povolit reklamní zařízení pouze po předchozím souhlasu Policie ČR. Jak jsme ale zjistili na konkrétním příkladě dvou billboardů u Strakonické ulice, pražský silniční správní úřad – neboli Odbor pozemních komunikací a drah pražského Magistrátu (OPKD) – povoluje i billboardy, ke kterým policie souhlasné stanovisko buď nevydala nebo dokonce rovnou vydala stanovisko nesouhlasné.

Kdo tohle mohl povolit?

Billboard severně od Barrandovského mostu, září 2022 (foto: Google Street View)

Billboard jižně od Barrandovského mostu, říjen 2022 (foto: Google Street View)

Pro náš test jsme si vybrali dva oboustranné bigboardy na křižovatce Strakonické ulice a Barrandovského mostu. Barrandovský most je vůbec nejfrekventovanější komunikací v Česku, denně tu projede kolem 140 tis. aut. Jak je vidět z přiložené mapy, o dopravní nehody tu není nouze a dva zdaleka viditelné monstrózní billboardy průjezd spletitou mimoúrovňovou křižovatkou rozhodně nezjednodušují. Člověk se nemůže ubránit otázce, jak tohle vůbec mohl někdo soudný povolit.

Oba billboardy patří společnosti BigBoard a byly povoleny v roce 2011. Povolení je potřeba každých pět let obnovovat, naposledy silniční správní úřad povolení obnovil v roce 2020, respektive 2023 (billboard severně od Barrandovského mostu). Odkazuje se při tom na souhlasné stanovisko Policie ČR vydané 21. 10. 2006. V obnoveném povolení se zároveň uvádí, že OPKD vyzval Polici ČR, aby se k aktualizaci povolení vyjádřila, ta to však v zákonem stanovené lhůtě 10 dnů neučinila. OPKD proto předpokládá platnost původních souhlasů.

Nehodová místa kolem "severního" billboardu (zdroj: Mapa dopravních nehod Policie ČR)

A kolem "jižního" billboardu (zdroj: Mapa dopravních nehod Policie ČR)

Policie nesouhlasí

První odpověď od Policie ČR

Upřesňující odpověď

Co na to Policie ČR? Z Krajského ředitelství Policie hl. Města Prahy nám nejprve napsali, že policie k výše uvedeným BigBoardům souhlasné stanovisko nevydala. V upřesňující odpovědi pak policie uvádí, že původní souhlasné stanovisko z roku 2006 bylo vydáno ještě před zavedením elektronické spisové agendy. A zároveň, že v uvedeném systému bylo v téže věci nalezeno nesouhlasné stanovisko z 19. 1. 2017.

A proč se se Policie ČR nevyjádřila k výzvě o aktualizaci povolení v roce 2022? “Magistrátem doručovaná oznámení o zahájení řízení s uváděnou lhůtou 10 dní ke sdělení připomínek nelze považovat za žádost o vydání souhlasu se zřízením a provozováním reklamního zařízení ve smyslu §31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Současně je ve smyslu §2 zákona č. 283/2021 Sb., Policie, jakožto dotčený orgán, vázán svým předchozím stanoviskem, vyjádřením nebo závazným stanoviskem,“ uvádí police ve své odpovědi.

Pražský silniční správní úřad mlčí

Poslední povolení OPKD pro "severní" billboard z března 2023 – Rozhodnutí

Odůvodnění

Opět jsme se obrátili na OPKD a jeho ředitele Aleše Krejči jsme se zeptali:

Odpovědi jsme se bohužel nedočkali. Za to, že jsou pražské komunikace zaplaveny billboardy, a to i na těch nejnebezpečnějších místech, je odpovědný právě Odbor pozemních komunikací a drah pražského Magistrátu. Myslíme si, že svým postupem spíše než bezpečnost dopravy hájí zájmy billboardářů. A nadřazený silniční správní úřad, tj. Ministerstvo dopravy, by tuto tristní situaci neměl nechat bez povšimnutí.

Komentáře