Nové bigboardy na D1

Štěpán Fiala | 7. 6. 2011

Podle Ministerstva dopravy mělo od naší nejfrekventovanější dálnice zmizet do konce května prvních 27 billboardů. V praxi to ale zatím spíše vypadá na pravý opak: v průběhu května postavila firma BigBoard na 17. kilometru směrem na Brno dva nové velkoformátové nosiče.

Foto: Robert Nešpor

Kdo tyto billboardy povolil? Podle § 30 Zákona o pozemních komunikacích stojí obě dvě reklamní zařízení v zastavěném území, na které se nevztahuje ochranné pásmo dálnice. Stavbu poutačů tak v tomto případě nepovoluje Ministerstvo dopravy, nýbrž jen místně příslušný stavební úřad, konkrétně stavební úřad Velké Popovice.

Jeho vedoucí Zuzana Kodatová na náš dotaz, proč stavební úřad stavbu billboardů povolil, odpověděla lakonicky: "Reklamní zařízení byla povolena v rámci veřejných řízení, ke kterým byla jako jeden z podkladů doložena vyjádření ministerstva dopravy, že se místo umístění stavby nenachází v ochranném pásmu dálnice."

Jenže i v případě zastavěných území zákon jasně stanovuje, kdy je možné stavbu reklamních zařízení povolit. Podle § 78 Zákona o silničním provozu je v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní značkou či zařízením nebo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost a co by mohlo oslňovat nebo rozptylovat účastníky provozu.

§ 24d Vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území zase říká, že stavby pro reklamu se nesmí umisťovat tak, aby narušovaly architektonický a urbanistický nebo pietní charakter prostředí, ohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a dráhách a obtěžovaly okolí.

Podle našeho názoru inkriminované billboardy oba tyto paragrafy porušují; otázkou je,  proč si to nemyslí velkopopovičtí úředníci. Poctivě pracující stavební úřady tyto paragrafy respektují a stavbu nebezpečných billboardů na jejich základě zamítají.

Se stavbou nosičů souhlasil i místní úřad obce Kunice. Její starosta Jiří Šíma to vysvětluje takto: "Ano, vydali jsme kladné stanovisko po vyjádření místních obyvatel v okolí a po zvážení ekonomických výhod pro obec. Nejsme orgánem pro posuzování dopravní bezpečnosti." Rozhodnutí zastupitelů odůvodňuje zoufalou finanční situací malých obcí a neochotou odpovědných úřadů řešit nadměrnou hlučnost dálnice.

Ministerstvo dopravy nyní podle slov svého mluvčího Jakuba Ptačinského připravuje nový zákon, který by reklamu u silnic zakázal úplně. Bez patřičného tlaku veřejnosti a médií je však bohužel pravděpodobné, že se billboardovým lobbistům podaří tento zákon buď zmírnit nebo úplně potopit.

Komentáře