Proč nemizí nelegální billboardy?

Štěpán Fiala | 22. 4. 2015 (aktualizováno 17. 10. 2015)

Je to jednoduché: vyhlédnete si dobře viditelný veřejný pozemek u frekventované silnice. Aniž byste se kohokoliv ptali, sepisovali nájemní smlouvu nebo dokonce sháněli nějaké povolení, postavíte si na něm přenosný billboard nebo přívěs s reklamou a vesele ho pronajímáte nic netušícím klientům. Úřady sami o sobě proti takové reklamě obvykle vůbec nezasáhnou. Pouze když dostanou podnět od veřejnosti, spustí zdlouhavou úřední proceduru, která buď úplně vyšumí nebo se přinejmenším pár měsíců vleče. Nelegální reklama zatím může v klidu vydělávat. A když jí úřady nakrásně odstraní, není nic snazšího, než jí druhý den postavit znova, klidně na tom samém místě.

Sjezd z Barrandovského mostu na Strakonickou, říjen 2014

Sjezd z Barrandovského mostu na Strakonickou, březen 2015

Hlavní problém přitom není ani tak v zákoně samotném, jako spíš v laxním přístupu úřadů a zejména správců silnic. Na příkladu si popišme, jak to chodí v Praze. Jednou z firem, která už pár let výše popsaný postup úspěšně praktikuje, je jistá společnost Varia Board. Po Praze má několik nosičů, jeden z nich například u sjezdu z Barrandovského mostu na Strakonickou, další pak u křižovatky ulic K Barrandovu a K Holyni. V říjnu minulého roku jsme na tyto dvě reklamy podali podnět Odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Ten pak v souladu ze zákonem vyzval 5. listopadu na úřední desce k odstranění nepovolených nosičů. Není asi velkým překvapením, že na tuto výzvu nikdo nezareagoval. Po uplynutí zákonné lhůty proto ODA poslal 24. listopadu Technické správě komunikací (TSK) žádost o zakrytí a následné odstranění inkriminovaných reklam. A dál? Nic. V půlce dubna oba nosiče stále stojí na svých místech. Podle zákona přitom měly zmizet do 15 pracovních dnů ode dne, kdy uplynula lhůta daná vlastníkovi, tj. zhruba do 15. prosince.

Ředitel TSK Ladislav Pivec k našemu dotazu, proč tyto billboardy stále nebyly odstraněny, uvedl: „Na základě žádosti ODA MHP o zajištění zakrytí a následné odstranění uvedených reklam jsme učinili poptávku na dodavatele realizace této zakázky. V současné době se upřesňují podmínky nabídky společnosti ELTODO.“ Zároveň vysvětluje, proč se TSK do odstraňování reklam moc nechce: „Soudní vymáhání vynaložených nákladů je zdlouhavé a může být i neúspěšné, třeba v případech zániku subjektu škůdce nebo nějakého pochybení ze strany správních úřadů.“

Křižovatka ulic K Barrandovu a K Holyni, říjen 2014

Křižovatka ulic K Barrandovu a K Holyni, říjen 2014, březen 2015

Desítky nepovolených billboardů lemují i silnici I/3 z Prahy do Českých Budějovic. Zde jich většina patří firmě EuroBillboard. „Vlastník uvedených reklamních zařízení byl a pořád je vyzýván k jejich odstranění. Je s ním vedeno správní řízení za porušení Zákona o pozemních komunikacích. Některá reklamní zařízení byla námi najatou společností odstraněna. Uvedená společnost je však umístila opět na dané místa,“ uvedla k našemu podnětu Mária Čejková z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje a dodává: „Upozorňuji, že náš odbor i oddělení silničního hospodářství má ve své náplni i jiné činnosti a reklamy jsou jen zlomek z náplně, takže se této činnosti nemůžeme věnovat každý den.“

Od 1. září 2017 nabude účinnost novela, která zakazuje reklamy u dálnic a silnic I. třídy. Budou-li znovu schváleny Pražské stavební předpisy, přitvrdí i regulace reklamy v Praze. Aby ale billboardy začaly od silnic skutečně mizet, bude potřeba, aby se úřady a silničáři přestali vymlouvat a našli způsob, jak nelegální reklamu účinně odstraňovat. Z legálních reklam plynou městům i krajům nemalé peníze a kdyby aspoň část z nich věnovaly na boj s černou reklamou, mohla by být situace daleko lepší.

O tom, že když se chce, tak to jde, nás nedávno přesvědčili v Brně. Tamní magistrát vyčlenil jednoho ze svých úředníků právě na monitorování a odstraňování nepovolených billboardů. A výsledek na sebe nenechal dlouho čekat: první dva nelegální billboardy už byly odstraněny a další budou brzy následovat. Pomáhat jim v tom mají i lidé, kteří budou moci prostřednictvím mobilní aplikace černé reklamy nahlašovat.

Dodatek

Téměř půl roku po vydání článku nám právní zástupce firmy EuroBillboard pohrozil žalobou, pokud neodstraníme zmínku o jeho klientovi a nezveřejníme omluvu. Praktiky popsané v našem článku jsou podle něj společnosti EuroBillboard zcela cizí a navíc prý jí ani jediný z billboardů podél silnice I/3 nepatří. Jméno skutečného vlastníka reklamních nosičů nám však prozradit nechtěl a zajímavý je i fakt, že zmiňované nosiče jsou opatřeny logem EuroBillboard. Ať už tato firma je či není formálním vlastníkem ploch, nic to nemění na faktu, že solidní agentura by měla k pronájmu nabízet jen řádně povolené plochy na řádně pronajatých pozemcích.

Dokumenty

Výzva k odstranění staveb pro reklamu (5. 11. 2014)

Žádost o zakrytí a následné odstranění staveb pro reklamu (24. 11. 2014)

Komentáře