JCDecaux BigBoard staví po Praze 250 nových billboardů

Štěpán Fiala | 11. 3. 2011

V prosinci roku 2008 schválila Rada hlavního města Prahy dodatek ke smlouvě s firmou JCDecaux o výstavbě, provozování a reklamním využití městského mobiliáře. Smyslem tohoto dodatku bylo narovnat pro Prahu nevýhodnou smlouvu z roku 1994. JCDecaux se v něm zavazuje vybudovat do 42 měsíců od podpisu dodatku 300 nových čekáren MHD a 50 kontejnerů na tříděný odpad; na oplátku dostává právo postavit a provozovat 250 osvětlených velkoformátových reklamních vitrín, tzv. rolling boardů.

8,6 milionů ročně

Dodatek byl uzavřen v lednu 2009 na dobu určitou do konce června 2021. Po dobu účinnosti smlouvy má JCDecaux zajistit provoz městského mobiliáře a hradit veškeré náklady s ním spojené, tedy zejména údržbu, úklid, osvětlení, vodné a stočné (z provozu toalet) či vyprazdňování odpadkových košů.

Za poskytnutí exkluzivního práva na reklamu ve formátu od 1 do 9 m2 má navíc JCDecaux platit Praze paušální roční částku. Ta byla pro rok 2008 sjednána ve výši 8,6 mil. Kč s tím, že podle skutečného vytížení reklamních ploch může být navýšena o 25 až 100 %. Kromě toho je výše platby navázána na vývoj inflace.

Smlouva zakazuje firmě JCDecaux využívat nově postavené čekárny a nádoby na tříděný odpad k reklamním účelům. U velkoformátových reklamních vitrín – které jsou oboustranné – smí jednu stranu využívat město pro své informační kampaně, druhou stranu má k dispozici JCDecaux pro komerční využití. Právo výběru plochy má JCDecaux,  město se tak obvykle musí spokojit se (z pohledu řidičů) zadní stranou nosičů.

Barrandovský most – K Barrandovu, leden 2011: přední strana vitríny je vyhrazena pro reklamu, zadní pro informační kampaně města

Ke Štvanici – Rohanské nábřeží, leden 2011: i tady na město zbyla nepříliš atraktivní strana vitríny

Pracujeme pro Pražany

Kvůli projektu městských reklamních vitrín byl již v dubnu 2008 (tj. sedm měsíců před schválením dodatku Radou hl. m. Prahy) založen společný podnik firem BigBoard Praha a JCDecaux, Městský mobiliář – JCDecaux BigBoard. Výstavba vitrín je rozdělena do několika fází, k 1. 2. 2011 by mělo stát 131 z plánovaných 250 konstrukcí.

S instalací vitrín se spěchalo zejména před volbami – jak dokazuje snímek z dubna 2010, kde na ještě ne zcela dokončeném billboardu v Nádražní ulici běží kampaň ODS před parlamentními volbami.

Plakáty pražské ODS se do vitrín vrátily i před komunálními volbami v říjnu 2010. Jiří Witzany, který do těchto kandidoval za zelené a ED, podal dokonce na tehdejší vedení města a firmu JCDecaux trestní oznámení pro podezření, že ODS pro svou propagaci zneužila plochy určené pro nekomerční využití a v rámci plánované image kampaně "Pracujeme pro Pražany" propagovala sama sebe.

Tematické návrhy pro nekomerční využití vitrín schvaluje čtvrtletně městská rada (viz např. zde). Již několik měsíců se na nich město prezentuje nepříliš duchaplnou kampaní "Praha město kultury".

Nádražní ulice, duben 2010: předvolební kampaň v narychlo dokončené vitríně

Na Strži, říjen 2010: Praha město kultury

Malá Strana, Hradčany, Nové Město, Vinohrady…

Umístění nových prvků městského mobiliáře, včetně reklamních vitrín, je ve smlouvě přesně vymezeno (viz příloha C dodatku). Nové reklamní nosiče se tak objeví (popř. již objevily) i v užším centru města – jeden billboard bude například na Malé Straně (Chotkova), dva na Hradčanech (Jelení, Milady Horákové), pět na Novém Městě (např. Sokolská) a deset poutačů přibude na Vinohradech (např. nám. Míru či Bělehradská).

Vitríny stojí obvykle v těsné blízkosti nebo přímo uprostřed frekventovaných křižovatek (např. Vyskočilova – Michelská), u stanic metra (např. Budějovická či Smíchovské nádraží), ve středních dělících pásech komunikací (např. Průmyslová) nebo u výjezdů z rychlostních silnic (např. Jižní Spojka). Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou tyto nosiče velmi rizikové, neboť na kritických místech rozptylují pozornost řidičů, často dokonce některé značky či semafory zakrývají nebo jim tvoří "pozadí".

Několik vitrín bylo postaveno v oblastech se stavební uzávěrou – Rada hl. m. Prahy těmto stavbám schválila výjimku (např. zde). Zajímavý osud potkal plánovaný billboard na křižovatce ulic Českomoravská a K Žižkovu. Odbor výstavby městského úřadu Prahy 9 po pečlivém a poctivém zvážení žádost na umístění této stavby zamítl, mimo jiné s odvoláním na negativní posudek Policie ČR a námitce místní lékárnice.

5. května (sjezd) – Vyskočilova, leden 2011: před semafory

Vyskočilova – Michelská, leden 2011: uprostřed křižovatky

Praha město BigBoardu?

Firma BigBoard byla v uplynulých několika letech ve výběrových řízeních pořádaných pražským magistrátem mimořádně úspěšná.

V květnu 2006 vyhrála soutěž na "realizaci komplexního řešení inzerce kulturních a společenských akcí  na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy" a mohla tak v historickém centru Prahy nainstalovat 29 reklamních sloupů. Celkové roční nájemné činí 893 778 Kč.

V říjnu téhož roku zvítězila společnost AG Bulldog v tendru na pronájem 60 pozemků k umístění reklamních zařízení s plochou nad 20 m2. BigBoard v srpnu 2006 všechny plochy od AG Bulldogu odkoupil a v říjnu 2008 se tyto společnosti sloučily. V průměru platí firma městu za každý vysoutěžený pozemek přibližně 38 tis. Kč měsíčně. Měsíční nájem reklamní plochy o rozměru 9,6 x 3,6 m se v Praze pohybuje od 50 do 90 tis. Kč.

V rámci programu Partnerství hl. m. Prahy v oblasti cestovního ruchu získal BigBoard v říjnu 2009 příspěvek 2 miliony Kč na realizaci projektu "Praha odhaluje své krásy nejen domácím turistům". Dceřiná společnost BigBoardu BigMedia obdržela v rámci téhož dotačního programu příspěvek 3 milióny Kč na projekt "Praha (nejen) všech Čechů ráj".

I v tendru na pronájem pozemků k provozování reklamních zařízení s rozměrem plochy od 9 do 20 m2 v dubnu 2010 nevyšel BigBoard naprázdno. 592 (!) pozemků vysoutěžil přímo BigBoard, 184 parcel získala jeho další dceřiná společnost – firma MG Advertising. Zbylých 480 pozemků vyhrála společnost Avenir, která pro změnu patří do skupiny JCDecaux. Průměrný měsíční nájem připadající na jeden pozemek z tohoto výběrového řízení vychází přibližně na 4 350 Kč, reklamní agentury za plochy této velikosti v Praze inkasují od 8 do 40 tis. Kč měsíčně.

BigBoard v Praze provozuje i celou řadu menších, avšak neméně atraktivních ploch, jako např. reklamu na sloupech veřejného osvětlení (Jižní Spojka, 5. května, Nuselský a Barrandovský most), převěsy nad pražskou magistrálou či plachty na zábradlích v centru Prahy (viz mediální zastoupení BigBoardu BigMedia).

Olbrachtova, leden 2011: za přechodem u základní školy, před stanicí autobusu Budějovická

Průmyslová, leden 2011: střední dělící pás, (zatím?) bez svodidel

Co s tím?

Dodatek ke smlouvě o provozování a reklamním využití městského mobiliáře z roku 2008 vyvolává řadu pochybností. Uveďme alespoň některé:

Věřme, že nové vedení pražské radnice v čele s primátorem Svobodou dostojí svým slibům o nápravě poměrů na magistrátu a bude se těmito otázkami zabývat.

Nezisková organizace Acta non verba, se kterou na této kauze spolupracujeme, hodlá navíc v nejbližších dnech podat podmět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) a domoci se zrušení celé smlouvy.

Dokumenty a odkazy

Dodatek ke Smlouvě mezi hl. m. Prahou a JC Decaux o výstavbě, provozování a reklamním využití městského mobiliáře (9. 12. 2008)

Smlouva mezi hl. m. Prahou a JC Decaux o výstavbě, provozování a reklamním využití městského mobiliáře (8. 11. 1994)

"Praha prosadila změnu smlouvy s JCDecaux a získala výhodné podmínky pro město" (oficiální tisková zpráva magistrátu 9. 12. 2008)

ODS v Praze zneužívá plochy, které mají prezentovat město, tvrdí zelení a ED (Novinky 7. 10. 2010)

Trestní oznámení podané Jiřím Witzanym (7. 10. 2010)

Plán tématických návrhů na využití reklamních ploch JCDecaux pro potřeby hl.m. Prahy na 3. čtvrtletí 2010

Z Čech do světa a zase zpátky (Strategie.cz o firmě BigBboard 9. 11. 2007)

Fotogalerie velkoformáotových reklamních vitrín JCDecaux BigBoard

Komentáře