21 studií o vlivu billboardů na bezpečnost silničního provozu

Štěpán Fiala | 31. 8. 2017

Podle provozovatelů billboardů neexistují výzkumy, které by dokazovaly, že reklamy u silnic rozptylují řidiče. To je lež. Od roku 2009 vyšlo ve světě přes 20 studií, které se tímto tématem zabývají.

Přestože se studie liší v přístupech a použité metodologii, jejich závěry jsou obdobné: reklamy ohrožují bezpečnost silničního provozu. Čím je billboardů u silnic více a čím agresivnější jsou, tím větší nebezpečí představují.

Asi neprůkaznější výzkum publikovali v roce 2014 v Izraeli. Sledovali v něm, jak se zakrytí reklam na jedné rušné dálnici v Tel Avivu projevilo v počtu nehod. Aby byly výsledky průkazné, byly v některých úsecích reklamy ponechány nezakryté. Výsledky byly jednoznačné: zatímco v místech, kde billboardy zůstaly, se počet nehod nijak nezměnil, v úsecích, kde byly billboardy zakryty klesl počet dopravních nehod o 60 %.

Americká studie z roku 2015 uvádí, že na dálnicíh ve státech Florida a Alabama zvyšují digitální billboardy nehodovost o více než čtvrtinu.

Další průzkumy se přímo zaměřují na chování řidičů za jízdy. Potvrzují, že řidiči billboardy sledují často podvědomě, aniž by si to sami uvědomovali. Motivy na reklamách jsou výrazné, mnohdy nasvícené a v některých případech dokonce pohiblivé, čímž automaticky strhávají pohledy řidičů. Doba, po jakou řidiči na reklamu hledí, je individuální a závisí především na tom, jak moc reklama řidiče zaujme. Vědci se nicméně shodují, že může dosáhnout až 3 sekundy. Auto jedoucí rychlostí 130 km/h za tu dobu ujede více než 100 metrů.

Nedávné studie si také všímají faktu, že reklamy nejvíce ohrožují starší řidiče, kteří mají potíže s rychlým přepínáním pozornosti a také – zejména ve tmě – hůře vidí. U mladých řidičů spočívá nebezpečí hlavně v jejich větší roztěkanosti a menší zodpovědnosti při řízení.

Přehled všech 21 studií naleznete zde.

Komentáře